Cuptoare Analog

Cod produs: M61ETUAD

Dimensiuni(LxlxH): 520x799x694 mm

4,510.00 

Fara TVA

Detalii
Cod produs: M41ETUAD

Dimensiuni(LxlxH): 520x799x575 mm

4,200.00 

Fara TVA

Detalii
Cod produs: PDA-004E

Capacitate: 4x 1/1 GN sau 4x60x40

2,720.00 

Fara TVA

Intreaba stoc
Cod produs: PDA-005E

Capacitate: 4x 1/1 GN sau 4x60x40

2,720.00 

Fara TVA

Intreaba stoc
Cod produs: PDA-006E

Capacitate: 6x 1/1 GN sau 6x60x40

3,027.20 

Fara TVA

Intreaba stoc
Cod produs: PDA-007E

Capacitate: 6x 1/1 GN sau 6x60x40

3,072.00 

Fara TVA

Intreaba stoc
Cod produs: PDA-010E

Capacitate: 10x 1/1 GN sau 10x60x40

4,064.00 

Fara TVA

Intreaba stoc
Cod produs: PDA-012E

Capacitate: 12x 1/1 GN sau 12x60x40

4,064.00 

Fara TVA

Intreaba stoc
Cod produs: CDA-120E

Capacitate: 20x 1/1 GN sau 20x60x40

9,785.60 

Fara TVA

Intreaba stoc
Cod produs: PDA-004G

Capacitate: 4x 1/1 GN sau 4x60x40

3,712.00 

Fara TVA

Intreaba stoc
Cod produs: PDA-005G

Capacitate: 5x 1/1 GN sau 5x60x40

3,712.00 

Fara TVA

Intreaba stoc
Cod produs: PDA-006G

Capacitate: 6x 1/1 GN sau 6x60x40

4,032.00 

Fara TVA

Intreaba stoc
Cod produs: PDA-007G

Capacitate: 7x 1/1 GN sau 7x60x40

4,032.00 

Fara TVA

Intreaba stoc
Cod produs: PDA-010G

Capacitate: 10x 1/1 GN sau 10x60x40

5,267.00 

Fara TVA

Intreaba stoc
Cod produs: PDA-012G

Capacitate: 12x 1/1 GN sau 12x60x40

5,267.00 

Fara TVA

Intreaba stoc
Cod produs: CDA-120G

Capacitate: 20x 1/1 GN

12,089.00 

Fara TVA

Intreaba stoc

Articole

×