SOLUȚIONARE AMIABILĂ RECLAMAȚII

În cazul în care doriți să efectuați o reclamație cu privire la serviciile sau produsele Lancom.ro, vă rugam să ne contactați pentru a o putea rezolva în timp util. Pentru rezolvarea cât mai rapidă, eficientă și pe cale amiabilă a eventualelor probleme aparute, vă rugăm să trimiteți mesajele dumneavoastră la adresa vanzari@lancom.ro

Informare cu privire la soluționarea alternativă a litigiilor (SAL)

În calitate de utilizator persoană fizică al site-ului Lancom.ro aveți și calitatea de consumator, ca urmare aveți opțiunea de a contacta o entitate SAL locală pentru soluționarea unei plângeri în legatură cu serviciile Lancom.ro, pe care nu ați reușit să o soluționați direct cu LANCOM.RO.

Ce este SAL?

SAL reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se oferă posibilitatea de soluționare a litigiilor pe care le pot avea cu comercianții, atunci când se confruntă cu o problemă legată de achiziționarea unui produs sau serviciu.

Astfel, reclamațiile împotriva comercianților sunt prezentate voluntar de către consumatori, urmând a fi solutionațe într-un mod independent, imparțial, transparent, rapid și echitabil. Direcția SAL are competența să solutioneze alternativ, litigii naționale și transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzări sau de prestări servicii, încheiate cu un comerciant care desfășoară activități în România. Entitățile SAL sunt entități extrajudiciare și reprezintă o parte neutră (de ex: un mediator, arbitru) care poate fi utilizată de LANCOM.RO pentru a soluționa litigii, dacă consumatorul decide să folosească mecanismul SAL.

Procedura SAL:

  • este o procedură simplă și rapidă;
  • presupune costuri reduse, fiind prin urmare benefic atât pentru consumatori, cât și pentru comercianți, care pot evita astfel costuri legale și proceduri de durată.

 

Care sunt condițiile în care se poate accesa procedura SAL?

  • Diferendul nu a putut fi soluționat în mod direct cu comerciantul;
  • Reclamația nu a mai fost analizată anterior de către o altă entitate SAL sau de către o instanță de judecată și nici înaintată unei alte autorități publice;
  • Reclamația este formulată în termen de 1 an de la data la care aceasta a fost prezentată comerciantului sau de la data săvârșirii faptei care a dat naștere litigiului;
  • Instrumentarea litigiului nu afectează în mod grav funcționarea eficientă a entității SAL;
  • Litigiul nu este promovat cu rea credință și nu este ofensator;
  • Litigiul este de competența entității SAL sesizate.

 

În cazul în care Direcția SAL nu poate analiza o reclamație care i-a fost înaintată, va transmite ambelor părți o explicație privind motivele neanalizării litigiului, în termen de 21 de zile calendaristice de la primirea dosarului de reclamație.

Cum depun o reclamație prin intermediul SAL?

Direcția de soluționare alternativă a litigiilor din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor are competența să soluționeze alternativ litigii naționale și transfrontaliere, izvorâte din contractele de vânzări sau de prestari servicii încheiate cu un comerciant care desfășoară activități în România, în sectoarele de activitate în care ANPC este competentă.

Date de contact ANPC, Directia de soluționare alternativă a litigiilor

Adresa: Bulevardul Aviatorilor nr. 72, Sector 1, București, Cod poștal 011865

Tel: 021.307.67.69

Fax: 021.314.34.62

E-mail: dsal@anpc.ro

Adresa web: https://anpc.ro/ce-este-sal/